فیزیوتراپی نوتوان

مرکز درمان لنفادم و بیماریهای عضلانی اسکلتی و کنترل درد

فیزیوتراپی نوتوان

مرکز درمان لنفادم و بیماریهای عضلانی اسکلتی و کنترل درد

این سایت جهت دسترسی اسان بیماران مبتلا یه لنفادم بدر بیمارن سرطانی و درد و بیماریهای مفاصل و ستون فقرات تهیه و تنظیم شده است

طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب با موضوع «English» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

National University of Medical Sciences (USA) offers a number of online as well as on-campus degree programs in osteopathic manual practice, physical therapy, botanical medicine, athletic therapy, massage therapy and healthcare business administration.

We offer unique, innovative & affordable health related education (tuition from $3,850 per semester) that is applied, practical & clinically relevant. Our graduates are eligible to work in all countries including USA (all states) & Canada (all provinces).
NUMSS (USA) alumni are eligible to join a number of organizations as members including the American Physical Therapy Association (APTA), International Osteopathic Association (IOA), Society of Osteopaths of Canada, International Board of Certified Athletic Therapists, Human Factors & Ergonomics Society, National Herbalists Association of Australia, British Herbal Medicine Association, The British Association of Sport & Exercise Sciences, Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría, The Association of MBAs in Canada, Le Collège des Ostéopathes Canadiens, International Osteopathy Examining Board, Council on Manual Osteopathy Education, Alliance Canadienne de Médecine Alternative, Regroupement des Intervenants et Thérapeutes en Médecine Alternative, College of Osteopathic Manual Practitioners of Ontario, Canadian Manual Osteopathy Examining Board, Ontario College of Osteopathic Rehabilitation Sciences, Ontario Osteopathic & Alternative Medicine Association, & Ontario Association of Osteopathy & Natural Medicine amongst many other associations.

NUMSS (USA) instructors and professors are highly qualified and come from all disciplines and health backgrounds to bring you a rich learning experience. Their applied teaching methods ensure a blend of strong clinically related practical knowledge, providing students with in-depth understanding in a nurturing and dynamic environment.

NUMSS
 • مهشاد ادیب نیا
 • ۰
 • ۰

Swollen Lymph Nodes Symptoms

  • The symptoms of swollen lymph nodes depend upon both the location and cause of the enlargement.

  • Patients may experience symptoms of an upper respiratory infection (runny nose, sore throat, fever) and feel slightly tender or painful nodes under the skin around the ears, under the chin, or on the upper part of the neck under the jaw.

  • Sometimes there may be a skin infection or redness and streaking of the skin, and one may feel an enlarged node in the vicinity in the direction toward the heart.

  • Swelling of a lymph node located deep inside the body may have different consequences from swelling of those just under the skin. The blockage in the flow of lymph from swelling in a deeper node may cause a swelling of a limb or, for example, swelling of lymph nodes in the lung could cause a chronic cough, even though you would not be able to feel a swollen node in that location.

  • Generalized swelling of lymph nodes throughout the body may occur due to infection, systemic inflammation, or cancer.

   

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Khayyam Blvd No. 46 

Prevention, care and treatment of lymphedema in organs following bone cancer, lymphoma and procto-therapy

+00989154402160

051-37668619

051-37602391

Instagram   -   Telegram

 • مهشاد ادیب نیا
 • ۰
 • ۰

?What Causes Swollen Lymph Nodes

 • Several mechanisms can cause the lymph nodes to enlarge (swell).

  • Infection (lymphadenitis): This can increase the number of white blood cells, which multiply in response to stimulation with a foreign substance (antigen). Swollen lymph nodes under the arm (in the armpit) can occur due to infection or injury to the arm or hand. Some infections (mononucleosis or "mono," HIV, and fungal or parasitic infections) may cause generalized swelling of lymph nodes throughout the body.

  • Virus: Immune reaction to a generalized infection in the body such as viral infections that can occur with the common cold as well as more serious infections such as HIV.

  • Inflammation: Infiltration with inflammatory cells during infection or inflammation in a region of a given lymph node. Some immune disorders, such as lupus or rheumatoid arthritis, may also cause generalized lymph node swelling.

  • Cancer: Infiltration with malignant cells (metastases) brought to the node with the lymph flowing from an area of certain types of cancer. In rare cases, breast cancer or lymphomamay cause swollen lymph nodes in the armpit. Rarely, a person may have a node or group of nodes that grows rapidly and becomes hard and can not be easily moved around under the skin. These may indicate a tumor.

  • Cancer of the blood: Uncontrolled, malignant multiplication of lymphocytes as in lymphoma or leukemia.

   Razavi Khorasan Province, Mashhad, Khayyam Blvd No. 46 

Prevention, care and treatment of lymphedema in organs following bone cancer, lymphoma and procto-therapy

+00989154402160

051-37668619

051-37602391

Instagram   -   Telegram

 • مهشاد ادیب نیا
 • ۰
 • ۰

Lymphatic system

The lymphatic system is part of the vascular system and an important part of the immune system, comprising a network of lymphatic vessels that carry a clear fluid called lymph (from Latin, lympha meaning "water) directionally towards the heart. The lymphatic system was first described in the seventeenth century independently by Olaus Rudbeck and Thomas Bartholin. Unlike the circulatory system, the lymphatic system is not a closed system. The human circulatory system processes an average of 20 litres of blood per day through capillary filtration, which removes plasmawhile leaving the blood cells. Roughly 17 litres of the filtered plasma is reabsorbed directly into the blood vessels, while the remaining three litres remain in the interstitial fluid. One of the main functions of the lymph system is to provide an accessory return route to the blood for the surplus three litres.

The other main function is that of defense in the immune system. Lymph is very similar to blood plasma: it contains lymphocytes. It also contains waste products and cellular debris together with bacteria and proteins. Associated organs composed of lymphoid tissue are the sites of lymphocyte production. Lymphocytes are concentrated in the lymph nodes. The spleen and the thymus are also lymphoid organs of the immune system. The tonsils are lymphoid organs that are also associated with the digestive system. Lymphoid tissues contain lymphocytes, and also contain other types of cells for support. The system also includes all the structures dedicated to the circulation and production of lymphocytes (the primary cellular component of lymph), which also includes the bone marrow, and the lymphoid tissue associated with the digestive system.

The blood does not come into direct contact with the parenchymal cells and tissues in the body (except in case of an injury causing rupture of one or more blood vessels), but constituents of the blood first exit the microvascular exchange blood vessels to become interstitial fluid, which comes into contact with the parenchymal cells of the body. Lymph is the fluid that is formed when interstitial fluid enters the initial lymphatic vessels of the lymphatic system. The lymph is then moved along the lymphatic vessel network by either intrinsic contractions of the lymphatic passages or by extrinsic compression of the lymphatic vessels via external tissue forces (e.g., the contractions of skeletal muscles), or by lymph hearts in some animals. The organization of lymph nodes and drainage follows the organization of the body into external and internal regions; therefore, the lymphatic drainage of the head, limbs, and body cavity walls follows an external route, and the lymphatic drainage of the thorax, abdomen, and pelvic cavities follows an internal route. Eventually, the lymph vessels empty into the lymphatic ducts, which drain into one of the two subclavian veins, near their junction with the internal jugular veins.

 Razavi Khorasan Province, Mashhad, Khayyam Blvd No. 46 

Prevention, care and treatment of lymphedema in organs following bone cancer, lymphoma and procto-therapy

00989154402160

051-37668619

051-37602391

Instagram   -   Telegram

 • مهشاد ادیب نیا
 • ۰
 • ۰

Lymph

Lymph is the fluid that circulates throughout the lymphatic system. It is formed when the interstitial fluid (the fluid which lies in the interstices of all body tissues) is collected through lymph capillaries. It is then transported through larger lymphatic vessels to lymph nodes, where it is cleaned by lymphocytes, before emptying ultimately into the right or the left subclavian vein, where it mixes back with the blood.

Since the lymph is derived from the interstitial fluid, its composition continually changes as the blood and the surrounding cells continually exchange substances with the interstitial fluid. It is generally similar to blood plasma, which is the fluid component of blood. Lymph returns proteins and excess interstitial fluid to the bloodstream. Lymph may pick up bacteria and bring them to lymph nodes, where they are destroyed. Metastaticcancer cells can also be transported via lymph. Lymph also transports fats from the digestive system (beginning in the lacteals) to the blood via chylomicrons.

The word lymph is derived from the name of the ancient Roman deity of fresh water, Lympha.


lymphatic-system

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Khayyam Blvd No. 46 

Prevention, care and treatment of lymphedema in organs following bone cancer, lymphoma and procto-therapy

+00989154402160

051-37668619

051-37602391

Instagram   -   Telegram
 • مهشاد ادیب نیا
 • ۰
 • ۰

Physiotherapy Notavan

09154402160

37668619 

37602391


 • مهشاد ادیب نیا